• F-Gazy
 • Montaż klimatyzacji w praktyce
 • Montaż pomp ciepła w praktyce
 • Lutowanie twarde metodą 918
 • Napełnianie i obsługa butli
 • G1 Kursy elektryczne
 • G2 Kursy energetyczne
 • G3 Kursy gazowe
 • Pomiary elektryczne w praktyce
 • Fotowoltaika w praktyce
 • Kursy spawalnicze
 • Zgrzewanie rur PP/PE
 • Kursy UDT
 • Białystok
 • Bielsko-Biała
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Katowice
 • Kraków
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Online
 • Opole
 • Płock
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Szczecin
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Zabrze

Promocja na F-GAZY

JUŻ DZIŚ ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA NA F-GAZY!

Oferujemy bogaty wybór szkoleń, które spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Egzamin f-gazowy wymaga odpowiedniego przygotowania, podobnie jak późniejsza praca w charakterze fachowca.

Dlatego wciąż rozwijamy ofertę edukacyjną, a kurs dotyczący gazów fluorowanych przeprowadzamy w wielu miastach, takich jak Gdynia, Katowice, Łódź, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław oraz Zabrze oraz ONLINE!

PROMOCJA NA SZKOLENIE I EGZAMIN!

Koszt szkolenia i egzaminu: 1650 zł

Nie zwlekaj!

Szkolenia na F-GAZY

SZKOLENIA POD KĄTEM CERTYFIKATU NA F-GAZY

Tematyka wybranego kursu jest przerabiana na szkoleniu od strony teoretycznej i praktycznej. Skutkuje to bardzo wysoką zdawalnością wśród naszych kursantów.

F-gazowe uprawnienia można zdobyć jedynie na podstawie zdanego egzaminu sprawdzającego teoretyczną i praktyczną wiedzę. Zewnętrzna komisja UDT – Urzędu Dozoru Technicznego – sprawdza, czy uczestnik kursu faktycznie nabył niezbędne umiejętności wymagane do późniejszego sprawdzania szczelności czy serwisu klimatyzacji oraz innych urządzeń.

SZKOLENIE F-GAZY – DLA KOGO?

Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Zatem kurs f-gazy dedykowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników, którzy na co dzień zajmują się instalowaniem, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
Do naszego kursu mogą przystąpić wszystkie osoby zainteresowane tematyką gazów fluorowanych, nie stawiamy dodatkowych wymagań.

Kurs jest przydatny przede wszystkim dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw zajmujących się:

 • eksploatacją,
 • obsługą,
 • konserwacją,
 • remontami,
 • montażem lub usuwaniem,

– urządzeń klimatyzacyjnych (w tym klimatyzacji samochodowych), urządzeń chłodniczych lub pomp ciepła.

Celem szkoleń f gazowych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy).

WYMAGANIA

Aby zapisać się na kurs f-gazy, każda osoba musi spełniać podstawowe wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • nie ma prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo przeciwko środowisku.

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

Szkolenie na f-gazy podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną. Każdy z wykładowców jest odpowiednio przygotowany do prowadzenia odpowiednich etapów kursu.

Jest to JEDNODNIOWE szkolenie (dokładnie 8h, wykłady i zajęcia praktyczne),
Posiadamy profesjonalnie wyposażone stanowiska i sale szkoleniowe.
Zapewniamy materiały i pomoce dydaktyczne.
Wydajemy zaświadczenie ukończenia szkolenia.

TEMATYKA ZAJĘĆ SZKOLENIA

 • Podstawy drugiej i trzeciej zasady termodynamiki
 • Wpływ czynników chłodniczych na klimat i atmosferę
 • Kontrola przed uruchomieniem urządzenia klimatyzacyjnego
 • Kontrole szczelności – metody pośrednie i bezpośrednie
 • Przyjazne środowisku postępowanie z czynnikami
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja urządzenia
 • Montaż, uruchomienie urządzenia chłodniczego
 • Montaż, uruchomienie i zastosowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV)
 • Przewody czynnika chłodniczego, dobór, metody połączeń i sprawdzanie szczelności

Kursy f-gazowe online

Oferujemy również kursy f-gazowe w formie on-line w naszej sali multimedialnej. Rewolucyjna koncepcja umożliwia, przy wykorzystaniu najlepszej jakości sprzętu, umożliwia prowadzenie kursów przy aktywnym udziale kursantów.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN? CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Polega na prawidłowym rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru i wybrania 23 prawidłowych odpowiedzi spośród 30. Na rozwiązanie testu każdy uczestnik ma 90 minut i po tym czasie zostają ogłoszone wyniki i osoby, które osiągnęły wynik pozytywny zostają dopuszczeni do egzaminu praktycznego.

PRZYKŁAD PYTAŃ TEORETYCZNYCH:

 • Wg rozporządzenia UE 517/2014, kiedy musi być przeprowadzona obowiązkowa kontrola szczelności po usunięciu nieszczelności urządzenia chłodniczego?
 • Podczas próby ciśnieniowej szczelności układu – jakie informacje zapisujemy?
 • Urządzenie zawierająca F-gaz musi posiadać etykietę – z jakimi informacjami?
 • Co oznaczają skróty ODP, GWP, BDS,CRO i czego dotyczą?
JAK WYGLĄDA EGZAMIN? CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Egzamin praktyczny polega wykonaniu 5 wylosowanych zadań na urządzeniu klimatyzacyjnym lub modelu chłodniczym.

PRZYKŁAD ZADAŃ PRAKTYCZNYCH:

 • Proszę wykonać kontrolę szczelności wykorzystując elektroniczny przyrząd do wykrywania nieszczelności.
 • Proszę zmienić nastaw presostatu.
 • Proszę ocenić stan filtra osuszacza.

Po dwóch wynikach pozytywnych zarówno z egzaminu teoretycznego jaki i praktycznego, uczestnik otrzymuje protokół egzaminacyjny, z którym udaje się do rodzimego (wg miejsca zamieszkania lub rejestracji firmy ) Urzędu Dozoru Technicznego, który na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) wydaje certyfikatu dla personelu.

* Nasz ośrodek jest wpisany do rejestru UDT jako certyfikowana jednostka szkoląca oraz egzaminująca.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Gdzie odbywają się szkolenia?

Kurs dotyczący gazów fluorowanych przeprowadzamy w wielu miastach, takich jak Gdynia, Katowice, Łódź, Olsztyn, Poznań, Warszawa, Wrocław oraz Zabrze. Kursy f-gazowe prowadzimy również w formie on-line w naszej nowoczesnej sali multimedialnej.

Ile trwa szkolenie?

Jest to JEDNODNIOWE szkolenie (dokładnie 8h, wykłady i zajęcia praktyczne).

Jakie są wymagania, by odbyć kurs?

 • ukończone 18 lat,
 • nie ma prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo przeciwko środowisku.

Szkolenia na F-GAZY

SZKOLENIE F-GAZY – DLACZEGO WARTO?

Dzięki naszym szkoleniom f-gazy chcemy jak najlepiej przygotować chętne osoby do egzaminu.

Certyfikat zdobyty podczas szkolenia f-gazy to potwierdzenie przygotowania do zawodu. Jest to obowiązkowy dokument, wymagany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Certyfikat na f-gazy jest dowodem na to, że wiesz jak poprawnie obchodzić się z urządzeniami, które zawierają szkodliwe substancje.

Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne BEZTERMINOWO!