SZKOLENIE Z OBSŁUGI I NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH

Szkolenie prowadzone jest w trybie online oraz w formie stacjonarnej. Każdy klient może wybrać sobie formę szkolenia, którą preferuje.

Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane (F- GAZY).
Kurs jest odpowiedni także dla wszystkich osób, chętnych by rozbudować swoje kwalifikacje zawodowe.

Kurs skierowany jest do osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350cm3 gazami:

 • Skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
 • Sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • Rozpuszczonymi – acetylen

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników).

Cena kursu to 850 zł/os

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 660 900 900

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE?

Program kursu napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350cm3 został podzielony na dwie części.
Pierwsza z nich składa się z zagadnień teoretycznych, druga natomiast opiera się na zadaniach praktycznych.

CZĘŚĆ 1 – TEORIA

W tej części kursu prowadzący przedstawi w odpowiedni sposób wszystkie zagadnienia w formie teoretycznej. Spośród omawianych w trakcie wykładu tematów można wyróżnić:

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy.
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów.
 • Informacje szczegółowe o gazach.
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry.
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu.
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze.
 • Napełnianie butli oraz innych zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne.
 • Zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych.

CZĘŚĆ 2 – PRAKTYKA

W części praktycznej szkolenia kursanci mają szansę zapoznać się i zrealizować podstawowe czynności wchodzące w zakres prac serwisowych i montażowych. Prowadzący część praktyczną przedstawi takie czynności jak: np. obsługa stacji odzysku, odzysk i napełnianie czynnikami instalacji.

EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE

Dysponując bardzo dobrze wyszkoloną kadrą prowadzącą szkolenia, możemy zapewnić wysoki poziom przekazywanej wiedzy. Każdy z pracowników posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkolenia. Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są w sposób przystępny dla każdego kursanta.

PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

Ukończenie szkolenia z napełniania i obsługi butli gazowych znacznie zwiększa Twoje bezpieczeństwo w pracy. Dzięki zdobytej wiedzy unikniesz niebezpiecznych sytuacji a nawet będziesz w stanie im zaradzić.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Dzięki pozytywnemu zaliczeniu egzaminu otrzymujesz certyfikat UTD. Posiadając nowe kwalifikacje znacznie zwiększasz swoje szanse na rynku pracy. Certyfikat jest honorowany na terenie całego kraju także każda firma znajduje się w zasięgu Twoich możliwości.

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ SIĘ NA NASZ KURS?

Przeprowadzone szkolenie z napełniania i obsługi butli przydatne jest w wielu branżach. Posiadanie certyfikatu znacznie zwiększa kwalifikacje i daje nowe możliwości zawodowe.

Uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych między innymi wymagane są u:

 • osób zajmujących się montażem instalacji chłodniczych i pomp ciepła,
 • strażaków,
 • pracowników szpitali i uzdrowisk,
 • osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym,
 • osób pracujących w centrach nurkowych, obsługujących agregaty napełniające butle nurkowe,
 • pracowników zajmujących się obsługą sprzętu do paintballu.

CEL KURSU

Celem kursu napełniania i obsługi butli jest kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne przed podejściem do egzaminu. Każdemu z kursantów chcemy zagwarantować najwyższy poziom edukacji i zadbać o zdobycie pełnego zakresu wiedzy. Po ukończonym szkoleniu jego uczestnicy powinni samodzielnie napełniać i obsługiwać urządzenia oraz zbiorniki ciśnieniowe (butli, wiązek, zbiorników).

Szkolenie z napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych trwa 2 dni i kończy się egzaminem przed UDT (Urzędem Dozoru Technicznego).

Po jego pozytywnym zaliczeniu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne ważne bezterminowo.
Posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych w całym kraju.

Cena kursu to 850 zł/os.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 660 900 900

zobacz pełne dane kontaktowe.

KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE

Każdy z kursantów korzystający ze szkolenia w naszym ośrodku może liczyć na:

 • otrzymanie wszelkich materiałów dydaktycznych,
 • odpowiedni czas zajęć praktycznych,
 • konsultacje z każdym ze szkoleniowców,
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu,
 • zaświadczenie po pozytywnie zdanym egzaminie wydane przez UDT.