• F-Gazy
 • Montaż klimatyzacji w praktyce
 • Montaż pomp ciepła w praktyce
 • Warsztaty z montażu pomp ciepła
 • Lutowanie twarde metodą 918
 • Napełnianie i obsługa butli
 • Szkoła dla elektryków
 • G1 Kursy elektryczne
 • G2 Kursy energetyczne
 • G3 Kursy gazowe
 • Pomiary elektryczne w praktyce
 • Kurs Audytów Energetycznych
 • Kurs Świadectw Energetycznych
 • Zgrzewanie rur PP/PE
 • Białystok
 • Bielsko-Biała
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gorzów Wielkopolski
 • Katowice
 • Konin
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Online
 • Opole
 • Płock
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Zabrze

Bardzo często czytając o szkoleniach f-gazy czy szukając informacji na temat uprawnień gazowych można natknąć się na temat efektu cieplarnianego.

Ale co tak naprawdę łączy oba tematy?

F-gazy to jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto*, które nie występują naturalnie, ale są wytwarzane przez człowieka.

Stosuje się je m.in. jako:

 • czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacjach,
 • czynniki spieniające do produkcji pianek i wyrobów zawierających pianki,
 • gazy pędne do produkcji aerozoli,
 • środki gaśnicze w pożarnictwie,
 • rozpuszczalniki do czyszczenie metalowych części układów elektronicznych,
 • gaz izolujący w rozdzielnicach wysokiego napięcia w elektroenergetyce (dotyczy tylko SF6).

F-gazy zaliczane do gazów cieplarnianych, znajdują się w atmosferze Ziemi i przyczyniają się do ocieplania klimatu, czyli do podwyższanie się temperatury na Ziemi. Im więcej gazów cieplarnianych znajduje się w atmosferze, tym zwiększa się tzw. efekt cieplarniany.

* Protokół z Kioto jest prawnie wiążącym porozumieniem, w ramach którego kraje uprzemysłowione są zobligowane do redukcji ogólnej emisji gazów powodujących efekt cieplarniany o 5,2% do roku 2012 w porównaniu z rokiem 1990.

F-GAZY

Czym jest efekt cieplarniany?

Najprościej można to przedstawić w sytuacji, gdy zaparkujemy samochód na słońcu.
Promienie słoneczne wpadają do środka i nie potrafią wydostać się na zewnątrz. W znacznym stopniu zatrzymywane są przez szybę wewnątrz auta. W efekcie szybko rośnie temperatura w naszym samochodzie.
Podobnie wygląda efekt cieplarniany na Ziemi. Promienie słoneczne przechodzą przez atmosferę i docierają do Ziemi. Część tego promieniowania Ziemia odbija, a część zamieniana jest na ciepło. Powierzchnia Ziemi emituje własne promieniowanie.

I tu właśnie rozpoczyna się problem…

Odbite promieniowanie stara się uciec w kosmos jednak trafia na gazy cieplarniane (w tym f-gazy), które zatrzymują jego część – tak jak szyba w samochodzie – sporą część tej energii oddają z powrotem w kierunku Ziemi. W wyniku czego zwiększa się temperatura na jej powierzchni.
F-gazy są to substancje chemiczne, a ich produkcja i zużycie na świecie rośnie w bardzo szybkim tempie, przyczyniając się do zmiany klimatu. W jakim stopniu przyczyniają się do ocieplenia klimatu opisuje tzw. współczynnik ocieplenia globalnego.*

Zapobieganie przedostawaniu się ich do atmosfery jest więc bardzo skutecznym sposobem na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, które mają wpływ na klimat Ziemi.

Dlatego tak ważne jest, by osoby mające na codzień kontakt z f-gazami, były odpowiednio przeszkolone. Ukończenie odpowiednich kursów i posiadanie stosownych certyfikatów gazowych zapewnia bezpieczeństwo w wykonywanej pracy.

* wskaźnik porównujący siłę oddziaływania fluorowanego gazu cieplarnianego na ocieplenie klimatu do siły oddziaływania dwutlenku węgla, w skrócie GWP (Global Warming Potential)

Zainteresowany zdobyciem uprawnień f-gazowych?

Szkolenia na F-GAZY

Szkolenia F-GAZY w całej Polsce!

Oferujemy szkolenia na F-GAZY w całej Polsce: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław itd.

Zobacz listę miast i zdobądź uprawnienia f-gazowe!

lub

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!