• F-Gazy
 • Montaż klimatyzacji w praktyce
 • Montaż pomp ciepła w praktyce
 • Lutowanie twarde metodą 912
 • Napełnianie i obsługa butli
 • G1 Kursy elektryczne
 • G2 Kursy energetyczne
 • G3 Kursy gazowe
 • Pomiary elektryczne w praktyce
 • Fotowoltaika w praktyce
 • Kursy spawalnicze
 • Kursy UDT
 • Gdańsk
 • Online
 • Katowice
 • Warszawa
 • Zabrze
 • Gdynia
 • Łódź
 • Poznań
 • Kraków
 • Wrocław
 • Olsztyn
 • Szczecin
 • Opole
 • Białystok
 • Płock
 • Toruń
 • Częstochowa
 • Bielsko-Biała

Sposób zapalenie lutownicy.

W pierwszym kroku upewniamy się, że zawory palnika są zamknięte a następnie otwieramy zawór tlenowy i zawór gazowy. W kolejnym etapie odkręcamy pokrętło regulacyjne gazu umieszczone na palniku. Zapalamy, zwracając uwagę na przytrzymanie płomienia przyłożonego do dyszy lutowniczej. Jeżeli płomień będzie się odczepiał od dyszy, delikatnie przymknąć zawór. W celu uzyskania odpowiedniego jądra płomienia, otworzyć lub zamknąć pokrętło regulacyjne tlenu.

Pierwsze zadanie to zaślepienie rurociągu za pomocą lutownicy gazowej. Po przygotowaniu odpowiedniego odcinaka rury, jedną stronę zakleszczamy i umieszczamy w imadle.

Po osiągnięciu przez materiał bazowy temperatury lutowania tzn kolor rurki będzie złocisty należy dodać lut. Przyłóż lut do szczeliny i sprawdź czy natychmiast się topi. Jeśli nie, oddal lut i kontynuuj podgrzewanie. Pamiętaj, że lut powinien stopić się pod wpływem temperatury materiału bazowego, a nie od płomienia palnika. Utrzymuj podgrzewanie rurociągu ze wszystkich stron, ciągle przemieszczając palnik. Lut powinien zostać wessany w szczelinę pomiędzy ściankami i wypełnić całą przestrzeń szczeliny. Gdy to się stanie nie dodawaj więcej lutu, ponieważ nie poprawi to jakości łącza, a jedynie spowoduje niepotrzebną stratę materiału.

Lutowanie twarde - gazowe metodą 912

Lutowanie twarde - gazowe metodą 912

Teraz możemy ponownie sprawdzić szczelność instalacji wykorzystując pompę próżniową oraz elektroniczny bardzo dokładny manometr firmy TESTO. Wytwarzamy podciśnienie ok 1 bara za pomocą pompy próżniowej i ponownie czekamy kilka minut na efekt końcowy.
Jeśli zobaczymy, że ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie oznacza to, że połączenie wykonane zostało poprawnie zgodnie ze sztuką lutowniczą i nie stwierdza się nieszczelność.

Lutowanie twarde - gazowe metodą 912

Drugie zadanie za pomocą lutownicy gazowej to połączenie dwóch rurek.

Zaczynamy zawsze od rozgrzania dolnej części rury, ponieważ miedź bardzo dobrze przewodzi ciepło i przeniesie je do połączenia. Następnie palnik kierujemy bezpośrednio na złącze by je bardzo mocno rozgrzać. Płomień należy tak kierować by tylko złącze było omywane językiem ognia bo jest to miejsce najwyższej temperatury. Czas podgrzania będzie się różnić od; średnicy rury, doświadczenia osoby oraz warunków atmosferycznych. Można stosować palniki z różnymi końcówkami dzięki którym następuje szybsze rozgrzanie surowca.

Kiedy złączka jest mocno rozgrzana należy przyłożyć stop lutniczy do połączenia. Spoiwo topi się pod wpływem ciepła metalowych elementów, a nie pod wpływem działania płomienia. Dlatego, jeżeli spoiwo nie topi się przy zetknięciu z metalem, należy oddalić je i kontynuować nagrzewanie metalowych elementów.
Utrzymuj płomień skierowany na złączkę. Jeśli nastąpi przegrzanie rurki, lut może spłynąć w dół zamiast do środka połączenia.

Zaczekaj aż spoina ostygnie, chłodzenie natryskiwaną wodą lub zanurzenie zlutowanego elementu może spowodować osłabienie a nawet uszkodzenie spoiny.

Spoiwo topi się pod wpływem ciepła metalowych elementów, a nie pod wpływem działania płomienia. Dlatego, jeżeli spoiwo nie topi się przy zetknięciu z metalem, należy oddalić je i kontynuować nagrzewanie metalowych elementów.

Utrzymuj płomień skierowany na złączkę. Jeśli nastąpi przegrzanie rurki, lut może spłynąć w dół zamiast do środka połączenia.

Lutowanie twarde - gazowe metodą 912

Lutowanie twarde - gazowe metodą 912

Co ważne!

Podczas lutowania, we wnętrzu rury miedzianej tworzy się zgorzelina. Jej ciemne płatki odrywają się od powierzchni i przemieszczają się w środku rury, co może uszkodzić sprężarkę.

W trakcie lutowania instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej aby zapobiec tworzeniu się zgorzeliny wprowadza się do środka rur delikatny strumień azotu.

Gaszenie lutownicy gazowej.
Najpierw zamknąć zawór gazowy a następnie zawór tlenowy umożliwiając wygaszenie płomienia, aż do całkowitego opróżnienia węży. Następnie zamykamy pokrętła palnika.

Teraz możemy ponownie sprawdzić szczelność instalacji wykonując próbę azotową używając azotu technicznego oraz pianki testującej. Ustawiamy na reduktorze butli azotowej ciśnienie w granicach 20 barów i wprowadzamy go do rurociągu. Następnie w miejscach lutowań nanosimy piankę i patrzymy czy nie robią się bańki powietrzne Jest to informacja, że lutowanie zostało przeprowadzone prawidłowo.

Lutowanie twarde - gazowe metodą 912
Zobacz także wpis: Lutowanie twarde metodą 912 dla osób zajmującym się klimatyzacją w zakresie f-gazów.

Zainteresowany zdobyciem uprawnień f-gazowych?

Szkolenia na F-GAZY

Szkolenia F-GAZY w całej Polsce!

Oferujemy szkolenia na F-GAZY w całej Polsce: Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław itd.

Zobacz listę miast i zdobądź uprawnienia f-gazowe!

lub

Skontaktuj się z nami bezpośrednio!